የኢትዮጵያ_ብሮድካስቲንግ_ኮርፖሬሽን_አዋጅ_ቁጥር_858_2006_ለማሻሻልየተዘጋጀ_የረቂቅ_አዋጅ_ማብራሪያ

#petroleum products Sales, Distribution excrion _ 904/2014 የነዳጅ ዉጤቶች አቅርቦት ፣ ስርጭት እና ሽያጭ መመሪያ#የብሔራዊ_መረጃና_ደህንነት_አገልግሎት_እንደገና_ለማቋቋም_የወጣውን_አዋጅ_ቁጥር_804_2005ለማሻሻል/draft/

አዲሱ የግል ሰራተኞች የጡረታ አዋጅ ቁጥር 1268/2014New private employees’ pension proclamation No. 1268/2022. pdf

New private employees’ pension proclamation No. 1268/2022
👇👇👇

ከስምምነት ውጭ በህዝብ በአላት ቀናት ሰራተኞችን አስገድዶ ወደ ስራ ማስገባት በህግ ያስጠይቃል!!!


በዳንኤል ፍቃዱ / ጠበቃና የህግ አማካሪ/

በኢትዮጵያ የወንጀል ህግ አንቀፅ 817 የበዓል ቀናቶችን መጠበቅ በሚል ርዕስ ስር

” ማንኛውም ሰው የግዴታ እንዲከበሩ በሕግ የተወሰኑትን የበአላት አከባበር ስለመጠበቅ የወጣውን ህግ ፣ ደንብ ወይም መመሪያ የጣሰ እንደሆነ ፤
በመቀጮ ወይንም ከስምንት ቀን በማይበልጥ የማረፊያ ቤት እስራት ይቀጣል ። “
ይላል ።

የትኞቹ ናቸው ህግ ፣ ደንብ ወይም መመሪያ የተባሉት?

ከቅርብ ጊዜው ብንጀምር የህዝብ በአላትና የእረፍት ቀን ( ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር 29/1988 ን ስናገኝ ፣ ያሻሻላቸው የህዝብ በአላትና የእረፍት ቀን አዋጅ ቁጥር 16/1967 ን እና 28/1967 ነው።

ዋናው የህዝብ በአላትና የእረፍት ቀን አዋጅ አሁንም ድረስ በአዋጅ 29/1988 ከተሻሻለው አንድ ንኡስ አንቀፅ ውጪ በስራ ላይ ያለው አዋጅ ቁጥር 16/1967 ነው።

በስቅለትና በትንሳኤ በአላት ቀን አንዳንድ ድርጅቶች አገልግሎት እንሰጣለን ማለታቸው ወይም/ እና ሃሳባቸውን መቀይራቸውና ይቅርታ መጠየቃቸው ከህግ ተጥያቂነት ያድናቸዋል?

ከላይ የጠቀስነው የወንጀል ህጉ አንቀፅ እንዳለ ሆኖ ወንጀል ባይፈፀምም በሙከራ ደረጃ ሆኖም ያስቀጣል። / አንቅፅ 27/ በገዛ ፍቃዱ አስምሩልኝ በገዛ ፍቃዱ ( ማንም ጫና ሳያደርግበት፣ ሳይቃወመው፣ ወዘተ…) ድርጊቱን የተውና የተፀፀት ከሆነ መከሰሱ እንዳለ ሆኖ ፍርድ ቤት በነፃ ሊያሰናብተው ይችላል /አንቀፅ 28/በደንብ መተላለፍ ላይ እነዚህ አንቀፆች አይሰሩም ብለው እሚከራከሩ ቢኖሩም፣

በግል ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 1156/2011 መሰረት ተቋማትም ከሰራተኞች ጋር በሚደረግ ስምምነት እና ፈቃድ መሰረት ሰራተኞችን ወደ ስራ ሊያስገቡ የሚችሉባቸው አሰራሮች ግን በልዩነት አሉ። መርሁ ግን ያለ ስራ ክፍያ ነው።

%d bloggers like this: